Waarom komen jullie niet op 7 december?

sintwegEén van de meest gestelde vragen naar onze organisatie toe. Langs deze weg willen we dit toch wel even verduidelijken. Niet alleen is het voor Sint én Piet een vermoeiende periode van meer dan 50 huisbezoeken, een aankomstdag in Hove, Het Slaapkasteel, …

Bovendien willen we het verhaal van “Sinterklaas” zo waarheidsgetrouw laten lijken. Ook is het in sommige gemeenten verboden om verkleed rond te lopen als Sint of Piet buiten de afgesproken periodes. Zo heeft onze Sint samen met andere “Gevers” het “Pact der Gevers” mee ondertekend.

Pact der Gevers
Op 17 november 1993 ondertekenden Sinterklaas, Sint-Maarten en de Kerstman in het Stadhuis van Brussel symbolisch het Pact der Gevers. Vriendschapsakkoord tussen Sint-Maarten, Sinterklaas en de Kerstman. Dit pact stelt richtlijnen voorop i.v.m. de afbakening van de feestperiodes, de kindvriendelijkheid van de activiteiten en de diepere betekenis van de gebruiken.

Sinterklaas en Goochelpiet komen dus enkel en alleen langs in de periode tussen 12 november na de verjaardag van Sint-Maarten tot en met 6 december, de verjaardag van Sinterklaas zelf. Nadien kan de feestperiode van de Kerstman beginnen.