Algemene voorwaarden

 1. Het contract wordt beschouwd als een verbintenis tussen de aanvrager en JIPPAnimatie vzw.
 2. Indien de uitvoering van het contract niet wordt nageleefd zoals in het contract vermeld, kunnen de contracterende partijen klacht indienen bij het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, en enkel bij deze bevoegde instantie.
 3. JIPPAnimatie vzw heeft ten alle tijden het recht reserveringen te weigeren zonder hiervoor een reden verschuldigd te zijn.
 4. Bij betaling binnen de 7 dagen  is de reservatie in orde, tenzij anders vermeld op de offerte.
 5. Annulering is kosteloos binnen de 24 uur. Tot 5 weken betaalt u 25%, tot 3 weken 50%, tot 2 weken 75%, minder dan 2 weken 100´% op de totale kostprijs.
 6. Ten laatste bij afhaling van de jetons dient een waarborg van 150 euro cash betaald te worden per schijf van maximum 10 000 jetons. Liefst wordt deze mee overgeschreven bij reservering! De waarborg wordt na het terugbrengen van de jetons binnen de 7 dagen terug overgeschreven op uw rekeningnummer verminderd met eventuele kosten en of verlies.
 7. Vervangingswaarde per verloren of beschadigde jeton: 0,20 euro
  Vervangingswaarde per verloren of beschadigd sorteerbord: 10 euro
  Vervangingswaarde per verloren of beschadigde vervoerbox (incl.deksel): 15 euro
  De jetons dienen proper en terug in de sorteerborden teruggebracht te worden.
  Vergoeding per bord dat niet in orde is: 15 euro
 8. De jetons worden afgehaald en teruggebracht op maandag en donderdag om 18u30. De prijzen zijn per verhuurperiode van maandag tot donderdag of van donderdag tot maandag. Het niet naleven van de vooropgestelde dagen en uren zal tot een meerkost leiden. Er zal een boete van 50 euro aangerekend worden per begonnen 24u.
 9. JIPPAnimatie vzw behoudt zich ten allen tijden het recht deze overeenkomst te ontbinden bij overmacht. Dit omwille van schade veroorzaakt aan het materiaal of technische problemen buiten de wil van JIPPAnimatie vzw.
 10. Bij reservering (ondertekening van de offerte en of betaling) aanvaardt u de algemene voorwaarden.