Algemene voorwaarden

 1. Het contract wordt beschouwd als een verbintenis tussen de aanvrager en JIPPAnimatie vzw.
 2. Indien de uitvoering van het contract niet wordt nageleefd zoals in het contract vermeld, kunnen de contracterende partijen klacht indienen bij het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, en enkel bij deze bevoegde instantie.
 3. JIPPAnimatie vzw heeft ten alle tijden het recht reserveringen te weigeren zonder hiervoor een reden verschuldigd te zijn.
 4. Indien de activiteit inhoudt een activiteit met muziek, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor de formaliteiten inzake Sabam.
 5. Bij betaling binnen de 7 dagen  is de reservatie in orde, tenzij anders vermeld op de offerte.
 6. Annulering is kosteloos binnen de 24 uur. Tot 5 weken betaalt u 25%, tot 3 weken 50%, tot 2 weken 75%, minder dan 2 weken 100´% op de totale kostprijs.
 7. Enkel bij jetons: Ten laatste bij afhaling van de jetons dient een waarborg van 150 euro cash betaald te worden. Liefst wordt deze mee overgeschreven bij reservering! De waarborg wordt na het terugbrengen van de jetons binnen de 7 dagen terug overgeschreven op uw rekeningnummer verminderd met eventuele kosten en of verlies.
 8. Enkel bij jetons:
  Vervangingswaarde per verloren of beschadigde jeton: 0,20 euro
  Vervangingswaarde per verloren of beschadigd sorteerbord: 10 euro
  Vervangingswaarde per verloren of beschadigde vervoerbox: 15 euro
  De jetons dienen proper en terug in de sorteerborden teruggebracht te worden.
  Vergoeding per bord dat niet in orde is: 15 euro
 9. Enkel bij jetons: De jetons worden afgehaald en teruggebracht op maandag en donderdag om 18u30 tenzij anders afgesproken (voor reservatie). De jetons worden maximum 3 dagen op voorhand afgehaald en teruggebracht. U ontvangt ten laatste enkele dagen op voorhand een mail met daarin de data voor afhaling en terugbrengen.  Voor elke dag vertraging wordt er een boete van 50 euro aangerekend.
 10. Enkel bij tierfuif: Wij hebben het recht om de aanvangstijd van de activiteit door omstandigheden te verlaten, de duur van de activiteit wordt echter niet ingekort.
 11. Enkel bij tienerfuif: Indien de aanvrager de activiteit langer wenst te laten duren dan is dit mogelijk na overleg met de medewerker van JIPPAnimatie vzw. De medewerker van JIPPAnimatie vzw beslist of dit al dan niet mogelijk is. Bij overeenkomst gelden volgende vergoedingen: +50 euro/uur tot middernacht, +100 euro/uur na middernacht.
 12. Enkel bij tienerfuif: Gedurende de activiteit van JIPPAnimatie vzw zorgt de aanvrager dat er voldoende frisdrank voor de medewerkers van JIPPAnimatie vzw te beschikking gesteld wordt.
 13. JIPPAnimatie vzw behoudt zich ten allen tijden het recht deze overeenkomst te ontbinden bij overmacht. Dit omwille van schade veroorzaakt aan het materiaal of technische problemen buiten de wil van JIPPAnimatie vzw.
 14. Tijdens de activiteiten van JIPPAnimatie vzw geldt een algemeen rookverbod.
 15. Foto’s mogen enkel voor privédoeleinden gebruikt worden. Foto’s door JIPPAnimatie vzw genomen, zijn eigendom van JIPPAnimatie vzw en mogen voor verscheidene doeleinden gebruikt worden.
 16. Tijdens de activiteiten van JIPPAnimatie vzw staat de klant garant voor de veiligheid van onze medewerkers.
 17. Bij ondertekening van de offerte en of betaling verklaart de klant dat JIPPAnimatie vzw en zijn medewerkers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade.
 18. Bij ondertekening van de offerte en of betaling  verklaart de klant dat de klant verantwoordelijk is voor ongevallen die gebeuren op het domein en tijdens de activiteiten onder uw toeziend oog en dat zij hiervoor indien ze dit willen zelf de nodige verzekeringen kunnen afsluiten.
 19. Bij moedwillige schade aan het materiaal van JIPPAnimatie vzw door deelnemers zal de schade doorgerekend worden aan de klant.
 20. Bij reservering (ondertekening van de offerte en of betaling) aanvaardt u de algemene voorwaarden.